Beteendestöd i vardagen
- utveckling och livskvalitet

Positivt beteendestöd

Positivt beteendestöd - PBS är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället.

PBS används bland annat inom förskola och skola, LSS-verksamheter, HVB-hem och socialpsykiatri. PBS lämpar sig väl som arbetssätt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), liksom för andra personer med olika typer av inlärningssvårigheter och funktionsvariationer.

Läs mer om PBS här.

Peter Karlsson

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning och specialist i pedagogisk psykologi. Jag arbetar med utbildning, handledning och verksamhetsstöd baserat på Positivt beteendestöd. Jag har skrivit böckerna Beteendestöd i vardagen – handbok i tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion.

Läs mer om mig här här.

Peter Karlsson

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning och specialist i pedagogisk psykologi. Jag arbetar med utbildning, handledning och verksamhetsstöd baserat på Positivt beteendestöd. Jag har skrivit böckerna Beteendestöd i vardagen – handbok i tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion.

Läs mer om mig här här.

Klicka på böckerna för att läsa mer...

Utbildning

Att arbeta med människor kräver både praktiska färdigheter, som ofta baseras på övning och erfarenhet, och teoretiska kunskaper om hur […]
Läs mer

Handledning

Kontaktyrken inom vård, skola och omsorgsverksamheter ställer höra krav både på personalens kunskaper, färdigheter och när det gäller deras förmåga […]
Läs mer

Implementering

”Att ryckas med i en önskan att genomföra förändringar här och nu, när den nödvändiga grunden inte har lagts kommer […]
Läs mer