Beteendestöd i vardagen - utveckling och livskvalitet

Peter Karlsson, legitimerad psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med handledning, utbildning och implementeringsstöd baserat på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd inom bland annat förskola, skola, habilitering liksom andra typer av verksamheter inom omsorg och utbildning.

 

Besiva står för “Beteendestöd i vardagen” och min drivkraft är att med forskningsbaserade metoder skapa utveckling och livskvalitet för de personer jag arbetar med – elever, klienter och patienter – och deras nätverk, inklusive anhöriga och personal.