Peter

Peter Karlsson

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning och specialist i pedagogisk psykologi. Jag arbetar med utbildning, handledning och verksamhetsstöd baserat på Positivt beteendestöd. Jag har skrivit böckerna Beteendestöd i vardagen – handbok i tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion.

Läs mer om mig här här.